Technológie

Po mnohých laboratórnych a praktických testoch boli zistené tieto jedinečné vlastnosti výpletov Luxilon:

  • minimálna strata sily pnutia výpletu, ktorá nemá vplyv na kvalitu hry
  • vynikajúca životnosť - až 4 krát dlhšia ako ostatné výplety
  • žiadna deformácia výpletu ani po 100.000 až 150.000 úderoch
  • maximálna odolnosť voči klimatickým zmenám
  • jednotlivé struny sa medzi sebou neposúvajú
  • vynikajúca pružnosť &endash; najrýchlejšia reakcia po prírodných strunách
PRO SPORT s.r.o. logo

PRO SPORT SK s.r.o.
Junácka 6 (Dom športu, prízemie vpravo, č. dv. 128)
831 04 Bratislava

tel.: +421-2-524 944 44
pro-sport@pro-sport.sk